Polityka Prywatności

Forum "Razem" dla Polski i Ukrainy ( zwane dalej „Forum”) to inicjatywa służąca organizacjom pomocowym. Forum ma na celu udzielanie mądrego, inkluzywnego wsparcia organizacjom działającym na rzecz uchodźców z Ukrainy i goszczących ich społeczności polskich.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wielostronnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych i międzynarodowych organizacji non-profit odpowiadających na różne wyzwania, które można zaobserwować w Polsce w związku z wojną na Ukrainie.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej Forum: https://www.forumrazem.org.pl/pl (zwanej dalej „Serwisem”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-145) przy al. „Solidarności” 78A, tel. 22 828 88 82, e-mail: compliance@pah.org.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się za pośrednictwem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych Bartoszem Marcinkowskim, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pah.org.pl.

2. Zakres i źródła i podstawy przetwarzania zbieranych danych

Jeżeli jedynie odwiedzają Państwo Serwis i przeglądają jego treść, pliki cookies (o których szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć w ostatniej części Polityki) automatycznie zbierają dane techniczne dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego, czas spędzony w Serwisie, wyszukiwane frazy, czy datę i źródło wizyty. Dane te zbieramy dlatego, że jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • ulepszanie działania Serwisu i zapewnienia, że treść Serwisu jest Państwu prezentowana w najbardziej efektywny sposób;

 • administrowanie Serwisem;

 • dokonywanie wewnętrznych operacjami tj. rozwiązywanie problemów, analiza danych, analiza ruchu sieciowego, testy, wykonywanie badań, w celach statystycznych i ankietowych lub do zapewnienia Serwisowi bezpieczeństwa i ochrony; oraz

 • dostosowywanie treści do potrzeb użytkowników.

W tym przypadku nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Serwisu, który przede wszystkim umożliwia informowanie wszystkich zainteresowanych o działalności Forum oraz dołączenie do Forum.

W dowolnym momencie mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Odwiedzając Serwis mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania Serwisu bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Jeżeli decydują się Państwo dołączyć do Forum i rejestrują się Państwo za pomocą formularza (https://www.forumrazem.org.pl/pl/registration) dane uzyskujemy bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy w celu realizacji stosunku członkostwa w Forum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Pozyskujemy i przetwarzamy w ten sposób dane zawierające: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu, informację o organizacji w której Państwo pracują lub z którą Państwo współpracują oraz informacje o zajmowanym przez Państwa stanowisku.

Podanie danych przy rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do dołączenia do Forum.

3. Wykorzystywane narzędzia

W naszym serwisie korzystamy z narzędzi remarketingowych takich jak Google Analytics oraz Google Ads. Google Analitics umożliwia nam analizowanie Państwa ruchu na witrynach internetowych w celu personalizowania treści marketingowych. Jednocześnie korzystamy z usług remarketingowych Google Ads. Funkcja remarketingu Google Ads polega na rejestrowaniu PAństwa ruchu na naszych witrynach, celem prezentacji treści reklamowych dotyczących naszej działalności na innych odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych. W ramach korzystania z powyższych narzędzi marketingowych gromadzimy dane takie jak pliki cookies. Jeżeli nie chcą Państwo podlegać opisanym powyżej funkcjonalnościom, należy w preferencjach plików cookies wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies marketingowych.

4. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe podane przy rejestracji będą przechowywane do czasu ustania Państwa członkostwa w Forum (niezależnie od przyczyny), a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron związanych z członkostwem w Forum.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Dane związane gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem w Serwisie.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT. I naszemu partnerowi, z którym współpracujemy przy tworzeniu Forum fundacji ASHOKA - INNOWATORZY DLA DOBRA PUBLICZNEGO Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z jaką z nami zawarły i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Jeżeli siedziba podmiotu współpracującego z nami znajduje się poza EOG może dochodzić do międzynarodowego transferu danych. Tego rodzaju transfer ma miejsce w ramach współpracy z dostawcami usług takich jak np. Google Analitics, Google Ads, Facebook Pixel. W takim przypadku dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych wykorzystujemy różne mechanizmy transferu danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne.

6. Uprawnienia dotyczące danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

 • wniesienia sprzeciwu; oraz do

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, prosimy kontaktować się z nami, za pośrednictwem adresu e-mail: compliance@pah.org.pl, dzwoniąc na numer 22 828 88 82 lub wysyłając korespondencję tradycyjną na adres: Polska Akcja Humanitarna, Aleja „Solidarności” 78A, 00-145 Warszawa.

7. Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia Serwisu.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, mogą skorzystać Państwo z pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

8. Zmiany polityki

Od czasu do czasu będziemy wprowadzać zmiany Polityce. Jeśli dokonamy zmian, opublikujemy nowe zasady w Serwisie i zmienimy datę wejścia w życie, dlatego zachęcamy Państwa do jej regularnego przeglądania. Dalsze korzystanie przez Państwa z Serwisu już po wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptują Państwo te zmiany.